خودآگاهی بهترین مسیر رسیدن به آرامش درونی است…

صحبت و گفت و گو شیوه اصلی ایجاد دوستی ها و روابط است و با بکار بردن مهارت های ارتباطی روابطی پایدار و معنی دار اریه میکنیم. انسان موجودی است اجتماعی که با داشتن مهارت های ارتباطی موثر به خود کمک می کند تا بهتر زندگی کند و زندگی موفقی را برای خود ایجاد کند و بتواند به دیگران بهره برساند و خودش هم سود کند.

در مشاوره فردی می پردازیم به …

مشکلات خلقی

گروهی از ناراحتی ها و بیماری های روانی را اختلالات خلقی می گویند. تقریباً این نوع اختلالات و مشكلات روانی از شایعترین انواع ناراحتی های روانی است كه…

اختلالات شخصیت

 اختلالات شخصیت به سه دسته تقسیم می شوند: دسته ی اول – سه اختلال شخصیت پارانوئید، اسکیزوتایپال و اسکیزوئید را دربر می گیرد.

مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی به مجموعه کارهایی گفته میشود که با صحبت و گفت و گو با یکدیگر آغاز می شود و تا پایان مکالمه ادمه دارد و نتیجه ی آن…

اعتماد به نفس

عتماد به نفس(confidence) یعنی دیدن خود به عنوان فردی توانا باکفایت دوست داشتنی و منحصر به فرد با توجه به در نظر گرفتن

وسواس

منظور از وسواس فكری، افكار، تصوير‌هاي ذهنی، يا ميل‌های ناگهانی به انجام كاری يا گفتن چيزی است كه فرد را ناراحت می كند و…

اضطراب

اضطراب احساس طبیعی است در انسانها، که هر کسی در شرایطی از زندگی آن را تجربه میکند. خیلی از افراد زمانیکه در کار دچار