مهارت های ارتباطی:

مهارت های ارتباطی به مجموعه کارهایی گفته میشود که با صحبت و گفت و گو با یکدیگر آغاز می شود و تا پایان مکالمه ادمه دارد و نتیجه ی آن احساس خوبی هست که ایجاد می کنیم. در میان مکالمه با نظرات یکدیگرآشنا می شویم و برای پیشرفت در هدف هایمان به یکدیگر انرژی می دهیم و آن احساس خوب را بیشتر می کنیم.

صحبت و گفت و گو شیوه اصلی ایجاد دوستی ها و روابط است و با بکار بردن مهارت های ارتباطی روابطی پایدار و معنی دار اریه میکنیم. انسان موجودی است اجتماعی که با داشتن مهارت های ارتباطی موثر به خود کمک می کند تا بهتر زندگی کند و زندگی موفقی را برای خود ایجاد کند و بتواند به دیگران بهره برساند و خودش هم سود کند.

نکته اول :

در ابتدا لازم است که بدانید برای داشتن مهارت های ارتباطی موثر باید خویشتن دار باشید یعنی نباید ظالم باشید ونباید مظلوم باشید خویشتن دار کسی است که خود واقعیش باشد ، ظالم نباشد و سرزنش نکند ،.غرور و خودبین نباشد ، به نفع خود ارتباط برقرار نکند و با لحنی مناسب صحبت کند و فقط از خودش تعریف و تمجید نکند بلکه بگذارد طرف مقابل هم صحبت کند

و دو طرف یکدیگر در دیدن خوبیهای هم تلاش کنند و تحسین کنند.

مظلوم نباشیم و نگذاریم طرف مقابل از ما سو استفاده کند

و خواسته های او را برطرف کنیم و نتوانید در پاسخ به او نه بگوییم

و باید با قدرت و خویشتن داری واضح و روشن نه را بگویید و کاری نکنید که

در آینده خودتان را بخواهید سرزنش کنید و در کوتاهی های خود دیگران را مقصر بدانیم

وبا قضاوت های نا به جا دیگران را برای سر پوشی کارهای اشتباه خود مورد سرزنش قرار دهیم.

نکته دوم :

واقعا مسئولیت پذیر باشید و آنچه که به عهده شماست به خوبی انجام دهید و از زیر مسئولیت شانه خالی نکنید.

نکته سوم :

واقعیت را بپذیرید و خودتان باشید خود واقعیتان نخواهید مثل دیگران رفتار کنید و خودتان را کپی کنید

آنچه را که هستید باشید و آنچه را که احساس می کنید را حستان را بیان کنید

و وقتی از خودتان فاصله می گیرید نمی توانید با دیگران خوب ارتباط برقرار کنید

پس خودت باش و به خودت افتخار کن و خودت را بهبود ببخش و برای بهتر بودن تلاش کن.

نکته چهارم :

خودتان را دوست داشته باشید و به آنچه هستید افتخار کنید .

شما قرار نیست د رموقعیتی که هستید باقی بمانید

زیرا شما این مطلب را می خوانید که پیشرفت داشته باشید و موقعیت فعلی خودتان را آگاهانه به بالا ببرید

پس به شما تبریک میگویم.

چگونه مهارت های ارتباطی را قوی تر کنیم؟

اولین تماس در گفت و گو های ما مکالمات غیر کلامی است که به این مکالمات معمولا زبان بدن می گویند.

در اولین ارتباط ما با بدن خود مکالماتی را جابه جا می کنیم و مغز ما این ارتباطات را متوجه می شود

و مورد قضاوت قرار میدهد که البته در بعضی مواقع این قضاوت های مغز ما صحیح نمی باشد